Daglig leder Erik Snekvik orienterte om Jerniakjedens miljøstyringsprofil, der kjeden stiller strenge krav til miljøstyringssystem  - både til egne bedrifter - og til leverandører. Jernia Kyrksæterøra har utarbeidet og gjennomført 28 strenge miljøkriterier for å bli sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

Jernia Kyrksæterøra er den første selvstendige bedriften i Jerniakjeden som blir sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift etter hovedkontormodellen for kjeden, og er godkjent av ekstern sertifiseringsfirma.

Daglig leder orienterte om den omfattende sertifiseringsprosessen, som ble igangsatt høsten 2020.  Ny miljøstyringsstrategi med bevisstgjøring på ressursstrømmer og mindre utslipp og svinn er vesentlig. Sertifiseringsprosessen har medført en forbedring av  bedriften, blant annet nye rutiner for HMS  - en av de store gevinstene internt, sier Snekvik. Bedriften stiller strenge krav til underleverandører,  krav til miljøstyringssystem, høy kvalitet og mindre avfall. Det nytter å stille krav til underleverandører , der leverandører som Weber, Stihl og Honda er bedt om å levere mindre emballasje!

Detaljhandelen er en del av problemet  - derfor også en del av løsningen, sier Snekvik. Bruk og kast er på vei ut!  Jernia forhandler ikke lenger engangsprodukter som engangsbestikk og engangsglass!

Jerna  Falksenteret veileder kundene og tilbyr utlån av artikler som sjelden brukes samt satser på reparasjoner på eget verksted med delelager. Jernia arbeider for å øke salgsandelen av kjeler og stekepanner laget av resirkulert materialer.

- Vi i Jernia tar ansvar for miljøet for etterkommerne og  går for fullt in i det grønne skiftet. Jernia mener det er mulig å beholde en vital handelsbransje – og samtidig lykkes med grønn omstilling, og har derfor utviklet miljøstyringssystemer for varehandelen som bidrar til konkrete endringer. Slik mener Jernia at varehandelen kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftmål, sier Snekvik.