Heim kommune har forståelse for at restriksjonene på antall deltakere kan være en tilleggsbelastning i en eller vanskelig situasjon og ønsker med dette tilbudet å gi et bidrag for å lette byrden. 

Tilbudet gjelder for personer som er folkeregistrert i Heim kommune. 

For å få utbetalt tilskuddet kreves attestasjon av kirkeverge som gravplassforvalter, eller prest. 

Tilbudet gjelder både for borgelige og kirkelige bisettelser. 

Tilbudet gjelder for begravelser og etterlag som holdes i Heim kommune

Følg lenken for å se fremgangsmåte. 

Følg lenken for å se vedtaket i sin helhet