Heim kommune har per i dag ingen lokal forskrift som begrenser sammenkomster eller arrangement, men kommunen har en anbefaling av bruk av munnbind i det offentlige rom. Vi ber om at alle i Heim praktiserer godt smittevern og at de setter seg godt inn i anbefalinger fra sentrale myndigheter som til en hver tid er gjeldende. 

Kommuneoverlegen får for tiden mange henvendelser rundt arrangementer og julebord. Hver enkelt må selv vurdere om man ønsker å gjennomføre slike sammenkomster med tanke på smittesituasjonen. Etter nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) har kommunen ansvar for å smittespore husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede. Den smittede selv (ellers deres foresatte) får ansvar for å smittespore og informere sine nærkontakter.

Har du spørsmål rundt ditt arrangement? Lurer på på om du bør ha besøk eller hva du bør gjøre for å hindre smitte? Les veilederen fra Helsedirektoratet her.  

Dersom du fortsatt har spørsmål kan du kontakte informasjonstelefonen om korona på 815 55 015. Telefontjenesten driftes av Helsenorge. Veilederne i informasjonstelefonen kan svare på spørsmål om regler, råd og anbefalinger og gi generell informasjon om korona. Telefonen har åpent alle hverdager fra kl. 08:00 - 15:30.

Husk at det viktigste du kan gjøre er å holde deg hjemme og teste deg dersom du har symptomer på koronavirus.