Aldersgruppe: 9 - 15 år
Pris pr deltaker: 600,-*
Kl.: ca. 0830 1530 alle dager


*Tilbudet skal være for alle, og det er derfor
mulig å søke om redusert deltakeravgift/gratis.
Ta kontakt for mer informasjon.

Påmelding:

www.friluftsraad.no

post@friluftsraad.no