Les om nasjonale bestemmelser om foreldrebetaling.

Du kan søke om økonomisk moderasjon på barnehagekontingenten. Du kan laste ned søknadsskjema her.