Rådene myndigheten gir, og som kommunene ber innbyggere og andre følge også i påsken: 

  • Å holde seg mest mulig hjemme
  • Begrense fritidsreiser
  • Sørge for fysisk avstand, minst 2 meter, utenfor hjemmet
  • Unngå å være mer enn 5 personer sammen i det offentlige rom
  • Huske på god hoste- og håndhygiene
  • Unngå å smitte andre
  • Holde seg hjemme når man er syk

 

Får du besøk?

Heim kommune ønsker at dere som mot formodning er vertskap for besøk fra andre steder i landet tar ekstra forhåndsregler. Vi oppfordrer vertene til å ta seg av handling og andre nødvendige ærender i lokalmiljøet. Selv om det ikke er forbud mot å bevege seg innenfor Heim kommune sine grenser for besøkende, betyr det ikke at det er klokt eller riktig å utsette felleskapet for unødvendig risiko. Bruk sunn fornuft, så går dette bra.

 

Er du syk og trenger lege?

Ring legevakt 116 117

 

Føler du deg veldig syk?

Ring 113

 

Har du spørsmål i forbindelse med korona-epidemien?

Det finnes en rekke gode informasjonskanaler på nett som gir deg svar på det meste du lurer på. 

Folkehelseinstituttet har opprettet en kontakttelefon hvor du kan stille spørsmål: 815 55 015

 

Har du andre spørsmål som du ikke finner svar på?

Våre kommuneoverleger har hatt en voldsom pågang fra innbyggere som ønsker råd.

For å skjerme disse ressursene slik at de kan spisse sin innsats på overordnet nivå, vil vi at spørsmål de nasjonale sidene ikke gir svar på kanaliserers til følgende kontakter:

Ordfører Odd Jarle Svanem: 476 62 482

Rådmann Torger Aarvaag: 918 49 908

Kommunalsjef Inger Lise Waade: 950 45 743

Vi vil enten svare deg direkte eller ringe deg opp igjen.

 

Jeg ønsker med dette alle innbyggere i Heim kommune en riktig god påske!

 

Ordfører i Heim kommune

Odd Jarle Svanem