BITS (tidligere Nets) har nå bestemt at muligheten for å tegne avtale direkte med bedrifter ikke lenger skal være mulig. Det er kun JTTA som skal kunne benyttes. Dvs. at alle avtaler som er skrevet direkte med bedrifter ikke lenger vil fungere. Vi oppfordrer alle som vil motta eFaktura fra kommunen (og andre bedrifter) om å aktivere JTTA (automatisk eFaktura) i nettbanken sin.

Følgende datoer gjelder:

  • 1.12.2021 – Det er ikke lenger mulig å aktivere nye eFaktura-avtaler direkte med bedrifter
  • 15.5.2022 – eFaktura-kunder som ikke har svart «Ja-takk-til-alle» vil ikke lenger motta eFaktura fra fakturautstedere

Vi erfarer at flere banker også har sendt ut informasjon om dette tidligere.