I høst og vinter er det kartlegging som er viktigst, så legges en strategi for bekjempelse fra sommeren 2022. Heim kommune oppfordrer alle til å   

unngå spredning av uønskede arter ved for eksempel tomtearbeid, jordarbeid, flytting av masser, frøspredning ved sen kantslått.

Fremmede (uønskede) arter i Sør-Trøndelag:  Sitkagran, Platanlønn, Hagelupin,  Kjempespringfrø, Parkslirekne, Kjempeslirekne, Hybridslirekne, Kjempebjørnekjeks, Tromsøpalme, Dagfiol, Rynkerose, Vasspest. 

Dyrearter:  Signalkreps, Mort, Gjedde, Regnbueørret, Ørekyte, Brunskogsnegl, Rød skogsnegl, Boakjølsnegl, Gyrodactylus  salaris, Mink, Mårhund.

Lurer du på hvilken art du har funnet ?  Ta bilde av arten og få hjelp til gjenkjenning ved å bruke Artsorakel som er en app som kan lastes ned på mobil.

For mer informasjon om de ulike artene og bekjempelse, gjør et søk på google eller Plantevernleksikonet.

Kontaktperson i Heim kommune for kartlegging og bekjempelse av fremmede arter:  Martin Georg Hanssen.