Forskuddsskatt/ restskatt

Etterskuddspliktige skattytere er aksjeselskaper og norske avdelinger av utenlandske foretak.
Etterskuddsskatten består av to deler, forskuddsskatt upersonlig og restskatt upersonlig.

Forskuddsskatt

er den del av skatten som selskapet skal betale før avregningen er foretatt. 
Forskuddsskatt skrives ut av skattemyndighetene på grunnlag av skatteopplysninger fra foregående år. 
Skattekort, hvor det fremgår hvor mye som skal betales i forskuddsskatt, blir sendt ut fra skattekontoret i januar året etter inntektsåret. 

Restskatt

er differansen mellom utlignet skatt og utskrevet forskuddsskatt. 
Hvor mye som eventuelt skal betales i restskatt vil fremkomme av skatteavregningen for det aktuelle inntektsåret.