Flere kommuner i vår region opplever et stort smittetrykk. Trondheim innfører nå omfattende tiltak for å prøve å slå ned smitten, da kommunen sier at smittesporerne er i ferd med å miste kontrollen. Trondheim kommunen har også opplyst at den indiske varianten er oppdaget i kommunen. I lys av dette, og for å unngå spredning til vår kommune, kommer vi i Heim med følgende sterke anbefalinger :

  • Munnbindbruk i offentlige rom der 2 meters avstand ikke kan overholdes, inkludert butikk
  • Unngå unødvendig kryssing av kommunegrenser, inkludert besøk fra personer som er bosatt utenfor Heim kommune
  • Besøk til/fra Trondheim som ikke er strengt nødvendig bes utsettes
  • Ved nødvendig besøk i Heim ber vi at besøkende unngår kontakt med lokalbefolkningen og handler i egen hjemkommmune
  • Arrangement med deltakere på tvers av kommunegrenser frarådes
  • Kamper i barne- og ungdomsidretten som medfører reise over kommunegrenser frarådes
  • Maksimalt 50 personer på utendørs arrangement
  • I tillegg anbefaler vi alle å begrense det totale antall nærkontakter
  • Maksimalt 10 personer på private arrangement innendørs i leide lokaler

På generelt grunnlag ber vi alle om å tenke over og begrense antall nærkontakter de har i løpet av en uke. Husk at dersom du bor i en kommune som har strengere tiltak enn der du reiser til, så skal du følge reglene og anbefalingene som gjelder i hjemkommunen din.

Vi takker igjen for den fantastiske innsatsen innbyggerne i Heim har gjort frem til nå. Vi har forståelse for at mange begynnner å bli slitne, men vi ønsker å unngå at smitte får fotfeste her i Heim. Vi håper at i vi i løpet av 14 dager ser en bedring i situasjonen, som gjør at vi igjen kan lette på anbefalingene. Vi vurderer endring i rådene fortløpende ut ifra smittesituasjonen.