Alle bosatte i Heim kommune tilbys forebyggende hjemmebesøk året de fyller 75 år. Dette gjelder for innbyggere som ikke mottar helsetjenester fra kommunen fra før av. Hensikten med forebyggende hjemmebesøk er å gi informasjon, råd og veiledning til innbyggere gjennom samtaler.

Følgende temaer blir belyst i samtalene:

- Kosthold og ernæring 

- Fysisk /psykisk helse 

- Deltagelse/nettverk 

- Bolig og sikkerhet i hjemmet 

- Velferdsteknologi 

- Informasjon om kommunale tilbud 

 

Samtalen skal ha som mål å bidra til refleksjon rundt den enkeltes ressurser, strategier for hverdagsmestring og ansvar for egen helse. 

Ergoterapeut Lene Glomstad og seksjonsleder Randi Myran ved Helse og mestring avd. Kyrksæterøra har vært sentrale i utforming av tjenesten. Flere aktører og brukergrupper har vært delaktige i prosessen, deriblant Eldrerådet, brannvesenet, frivilligheten samt flere tjenesteområder innenfor Helse og Mestring.

- Det har vært et interessant arbeid hvor mange har hatt innspill på hvordan denne tjenesten best kan ytes. Dette er et uforpliktende tilbud hvor poenget er å motivere og gi råd som bidrar til at eldre kan bo og leve i egen bolig lengst mulig. Vi håper at de som fyller 75 år finner denne tjenesten interessant, sier Lene Glomstad.