En tilkallingsvikar kan få tilbud om undervisningstimer når det oppstår kortvarige fravær, men har samtidig ingen rett til å få tilbud om undervisningstimer. Tilkallingsvikaren har heller ingen plikt til å takke "ja" til undervisningstimer som blir tilbudt.

Mer info. om stillingen og søknadsskjema.

Vi ønsker deg velkommen som søker i Heim kommune!