Skolene og SFO i Heim åpner igjen mandag 27. april. Nå foregår det et omfattende arbeid for å gjøre alt klart, både for barna, deres foresatte og de ansatte.

Et godt samarbeid med foresatte er veldig viktig i dette arbeidet. De kan gi oss gode råd og innspill. Det samme er kontakten med de tillitsvalgte og verneombud for å sikre at denne gjenåpningen foregår på en så forsvarlig måte som overhodet mulig og at arbeidssituasjonen for de ansatte skal bli best mulig. 

 

Detaljene kommer på plass

Enhetslederne i skolene arbeider denne uka med å gjøre de forberedelsene og kartleggingene som er nødvendig i henhold til de nasjonale retningslinjene (Veileder) for skolene som kom 20. april. Veilederen finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Alle ansatte i skolene skal gjennomgå smittevernkurs før skolene igjen åpner. Smittevernkurset skal ivareta de krav som fremkommer i de nasjonale retningslinjene.  Dette gjøres ved hjelp av helsesykepleierne fra Helsestasjon, og vil pågå frem til at skolene åpner 27.4.2020.

Skolene har i hovedsak vært stengt i en måneds tid og vil bli rengjort før åpning. Det vil også bli lagt opp til styrket daglig renhold i skolene etter at de er åpnet igjen.

Økt fare for smitte?

Det er naturlig at noen er usikre og redde for å bli smittet når skolene igjen åpner. Elever på 1.-4. trinn leker ofte tett sammen og det er derfor nødvendig med skreddersydde retningslinjer for skolene.

Likevel er det både riktig og forsvarlig å åpne opp slik regjeringen har bestemt. Vi vet at det pr i dag er svært liten smitte i Heim kommune, og smittefaren vurderes som lav.  Det vil likevel være viktig å overholde smitteverntiltak og følge råd som dere har gjort fram til nå, med håndvask, holde avstand med mer. Se faktainformasjon fra kommuneoverlegen i Heim.

Se kommuneoverlegens faktaark om Covid-19 for mer informasjon. 

Risikogrupper

Likevel er det noen som er i risikogruppene, både blant barna selv, deres foresatte og blant kommunens ansatte, som ikke bør være i skole og SFO når den åpner mandag 27.4.2020.

For de som tror de kan være i risikogruppen er det nødvendig med noen avklaringer i samråd med fastlege og den enkelte skole.

Selv om skolene nå åpner igjen er det selvfølgelig grunn til å minne om at de som har milde luftveissymptomer (forkjølelse, sår hals, hoste) og sykdomsfølelse, - det være seg barn, foresatte eller ansatte, ikke skal komme til skolen og SFO før de er symptomfrie.

Åpningstider

Regjeringens krav til smittevernstiltak som følger av «Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020» medfører at åpningstiden i skole og SFO vil være noe forskjellig fra når vi er i en normalsituasjon.

All skole og SFO-aktivitet vil bli gjennomført i tidsrommet 0745 – 1515.

Den enkelte skole informerer sine foresatte/brukere om hvordan dette vil påvirke tilbudet på sin skole og SFO.

Skoleskyss

Skoleskyssen starter opp igjen 27.4. samtidig med skolene og SFO. Det anbefales at de som ikke må ta bussen for å komme seg på skolen, velger alternativ måte. Atb utarbeider egne smittevernrutiner for skoleskyss. Disse vil bli gjort kjent så snart vi har fått de.

Elever med busskort, men som ikke har skyssrett, (har kjøpt seg eget kort), kan ikke benytte skoleskyssen nå.

 

Kommunalsjef Oppvekst Heim kommune                  

Svein Johny Forren                                                                      

svein.forren@heim.kommune.no                                           

Mob. 918 69 743

Tlf. 72 46 00 00

 

Kommuneoverlege Heim kommune

Hanne Boksasp Bryn

hanne.bryn@heim.kommune.no