Tilbud til barn

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

  1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 
  2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

  • Barnet skal være under 12 år.
  • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
  • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

 

Kritisk samfunnsfunksjon

Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet anser at følgende funksjoner er kritiske for samfunnet:

Styring og kriseledelse  - Forsvar - Lov og orden - Helse og omsorg – Redningstjeneste - IKT-sikkerhet i sivil sektor - Natur og miljø – Forsyningssikkerhet - Vann og avløp - Finansielle tjenester – Kraftforsyning - Elektroniske kommunikasjonstjenester – Transport - Satellittbaserte tjenester -Apotekene

Nærings- og fiskeridepartementet anser at følgende funksjoner er kritiske for samfunnet:

Sjåfører – Lagerarbeidere - Ansatte ved distribunaler og lagre - Ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg - Ansatte i sentrale administrative funksjoner - Ansatte i fôrindustrien - Personer som arbeider i husdyrproduksjon, havbruk og fiskeri - Veterinærer som arbeider med husdyr - Ansatte i næringsmiddelindustrien og butikk- og bensinstasjonsansatte.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet anser at følgende funksjoner er kritiske for samfunnet:

Ansatte i Barneverntjenesten

 

Barn med særskilte omsorgsbehov

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på.

Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.