Midlertidig bruksendring av skole, barnehage eller forsamlingslokale til overnatting, må meldes til brannsjefen i kommunen. I henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 7 samt forskrift om brannforebygging §§4 og 11. Brannsjefen kan pålegge ekstra sikringstiltak ved slike arrangement. Det skal oppnevnes en ansvarlig person for overnattingen som skal være kjent med fastsatte sikkerhetsbestemmelser og instrukser. Ansvarlig person har ved underskriving av melding til brannsjefen sett og gjort seg kjent med bestemmelsene. Bestemmelsene er som følger:  

  • Vaktliste skal være utarbeidet. Ansvarlig person har ansvar for at vaktlistene blir fulgt.
  • I bygningen skal det være våken nattevakt som går vaktrunder minimum hver 2. time hele natten med bl.a. kontroll av at rømningsveiene er ryddige og åpne. Rømningsveiene skal kontrolleres hver vaktrunde. Avvik skal meldes ansvarlig person eller vaktmester.
  • Nattvakten må ha nøkler tilgjengelig, samt ha tilgang til telefon.
  • Alle som oppholder seg i bygningen skal gjøres kjent med brannmeldere, brannalarmsignal, rømningsveier og slokkeutstyrets plassering og bruk.
  • Det er forbud mot røyking og annen bruk av bar ild.
  • Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler i området.
  • Det er ikke tillatt å ta imot besøk i/på rommene. Uvedkommende har ingen adgang.
  • Alt materiell som benyttes i den daglige drift skal ikke røres, og rommene skal være ryddige når de forlates.

Se søknadsskjema nederst på siden.