Elektronikken i røykvarslere forringes over tid. I tillegg kan evnen til å detektere røyk bli redusert som følge av at støv og smuss samler seg opp i løpet av årene.

"Røykvarslere bør normalt byttes ut etter at du har brukt dem i 8-10 år. Du bør derfor sjekke hvor gamle røykvarslerne dine er og vurdere om det er på tide å bytte dem ut. Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren", sier Trygve Hauge i Heim brann og redning.

Røykvarslere er EE-avfall.
Røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon.
En undersøkelse fra Prognosesenteret viser at det i gjennomsnitt 3,5 røykvarslere per bolig og 2,5 røykvarslere per fritidsbolig. Til sammen er det cirka 10 millioner røykvarslere i norske hjem.

Koble røykvarslerne sammen.
"Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.
Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.Sikkerheten øker med seriekoblede røykvarslere, da alle varslerne piper samtidig ved brann.Det gir deg ekstra tid til å evakuere. Tenk deg hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Tidligere varsling kan være med på å redde liv", sier Hauge.

Ta med barna!
"Mange tenker at branner ikke kan skje i eget hjem. Det kan brenne hjemme hos oss alle og vi må være vår egen brannsjef og forebygge branner gjennom brannvern og opplæring.
Ta med hele familien på leting etter gode rømningsveier, sjekke røykvarslere og kontrollere brannslukkeren. La det bli en fast aktivitet denne desemberdagen hvert år", er Hauge`s oppfordring.
Røykvarslerdagen 1. desember er et samarbeid mellom brann- og feiervesenet, Det lokale el-tilsyn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.

Riktig plassering av røykvarsleren:
- Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.
- Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
- I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene.
- Du bør minst ha en røykvarsler per 60 kvadratmeter.
- Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 12 meter.

Lokal kontakt: Trygve Hauge, Heim brann og redning, tlf.: 948 39 694

https://roykvarslerdagen.no/ finnes nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.