Heim kommune ønsker økt fokus på trafikksikkerhet, og at alle våre innbyggere skal kunne ferdes trygt i trafikken. På møte med kommunens administrative trafikksikkerhetsutvalg den 13. september, ble det kunngjort at Wenke Hyttnes tar over som leder for utvalget. 

Vi ønsker at barn og unge skal ha en trygg skolevei, og at flest mulig som bor i gå-/ sykkelavstand kan gå eller sykle til skolen. For å lykkes med det ønsker vi et godt samarbeid med innbyggere, politikere, Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen. Her er det  mye å hente på holdningsskapende arbeid og kunnskap om trafikk, forteller Wenke Hyttnes.

Trøndelag fylkeskommune inviterer kommuner, organisasjoner og andre lokale aktører til å søke tilskudd til trafikksikkerhet for 2023.

Link til elektronisk søknadsskjema finner dere her: Trøndelag Fylkeskommune

Her finner dere invitasjonen fra fylkeskommunen:  Invitasjon til å søke om tilskudd til trafikksikkerhet for 2023

For den som ønsker mer informasjon om trafikksikkerhet, finnes det mye aktuell informasjon på Trygg Trafikk • Trafikksikkerhet For Alle - Barn, Unge og Voksne