Øking av intervall mellom 1. og 2.dose for perosner under 65 år uten underliggende sykdommer

FHI har den 15.06 informert kommunene om at Norge mottar færre vaksinedoser fra Pfizer-BioNTech i juli, august og september enn forventet. På grunn av dette har FHI bestemt at intervallet mellom 1. og 2. dose skal økes fra 9 til 12 uker for personer under 65 år uten underliggende sykdommer (som definert av FHI). Dette skjer med tilbakevirkende kraft. I praksis gjelder det noen personer i gruppe 8 (55-64 år) samt helsepersonell under 65 år uten underliggendesykdommer. Dersom dette gjelder deg kommer du til å motta en ny vaksinetime til dose 2. 

FHI har signaliserer samtidig at de håper på å kunne forkorte dette intervallet etter hvert som flere mottar 1.dose. Dersom det skulle komme nye endringer i fht dette kommer vi tilbake med mer informasjon. 

 

Etterregistrering av koronavaksiner tatt i utlandet

Personer som har norsk personnumer eller D-nummer kan få etteregistrert koronavaksine som er tatt i utlandet. Det er forutsatt at vaksinen er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. FHI presiserer samtidig at det ikke er en plikt å etterregistrere koronavaksiner gitt utenfor Norge. 

Heim kommune får mange henvendelser rundt dette og vi ber folk om å kontakte private helsetjenester for å dokumentere vaksinasjon. Du må be om en konsultasjon for å dokumentere vaksinasjon fra utlandet. Du trenger enten informasjon fra koronasertifikat utstedt i EU- eller EØS-området, eller annen troverdig, vaksinasjonsdokumentasjon. Dette er uavhengig av hvor i verden disse vaksinene er satt. For mer informasjon kan lese nyheten hos FHI.

 

Vaksinering med Janssen vaksinen

Covid-19 vaksinen av produsenten Janssen er ikke en del av det norske vaksineprogrammet. Helsedirektoratet anbefaler ikke Janssen-vaksinen, og anbefaler at du følger det vanlige koronavaksinasjonsprogrammet med vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna. Samtidig har regjeringen åpnet for at personer over 18 år som ønsker det kan ta vaksinen frivillig. Det presiseres her at leger ikke er pliktig å tilby denne tjenesten. Legetjenesten i Heim har gjennomført en faglig vurdering rundt denne tjenesten og velger å ikke tilby vaksinering med Janssen-vaksinen i kommunen. For mer informasjon om ordningen kan du besøke infosiden fra HelseNorge.

 

Prioritering av ansatte i barnehager og skoler

Den 22.06 åpnet regjeringen opp for at ansatte i barnehager og skoler kan prioriteres i vaksinekøen. Hver enkelt kommune må vurdere om de vil omprioritere vaksinedoser til denne gruppen. Heim kommune kommer til å gjøre en faglig vurdering på hvor mange fra denne gruppen kan prioriteres ut ifra antall vaksinedoser kommunen får tildelt. Det er ingen grunn til å ta kontakt med kommunen dersom du jobber i barnehage eller skole da kommunen allerede har oversikt denne gruppen. 

FHI presiserer at vaksinering av denne gruppen ikke iverksettes før risikogruppene og helsepersonell har blitt vaksinert. Kommunen kan starte tidligst fra og med uke 27. For mer informasjon om dette les nyheten hos FHI.

 

Vaksinering av studenter

Folkeregistrert adresse er utgangspunktet for vaksinefordelingen, og hovedregelen for hvor den enkelte kan forvente å få et tilbud om vaksine. Mange studenter kommer til oppholde seg i sin hjemkommune når de får tilbud om 1.dose. Intervallet mellom 1. og 2.dose for friske personer under 65 er 12 uker. Dette betyr at mange studenter kommer til å oppholde seg på studiestedet igjen når de får tilbud om dose 2. FHI har nå åpnet for at studenter kan få tilbud om dose 2 i den kommunen de studerer.

Når det gjelder studenter som studerer i utlandet presiserer FHI at oppfordringen ikke betyr at utenlandsstudenter skal prioriteres som gruppe og før det, etter alder, er deres tur. Heim kommune følger denne presiseringen og  ber studenter om å følge informasjonen som legges ut på vår hjemmeside og på Facebook.  Studenter kan bestille vaksinetime via bestillingsportal når det er aktuelt. Dersom du er folkeregistrert i Heim og er student, trenger du ikke å kontakte kommunen.