Født i år 2005 og fremdeles 15 år?

Personer er helserettslig myndig når de fyller 16 år. Ungdommer som har fylt 16 år kan derfor selv bestemme om de ønsker å vaksinere seg. Regjeringen har besluttet at alle født i 2004 og 2005 skal bli tilbudt vaksine. Dersom de er under 16 år må de som har foreldreansvaret (oftest begge foreldrene) samtykke til vaksinasjon. Det skal legges stor vekt på hva ungdommer under 16 år selv mener. 

Samtykkeskjema

FHI har utarbeidet et samtykkeskjema til formålet. Utfylt skjema medbringes til vaksinasjonstimen. 

Last ned skjema her. 

Når kan du få vaksine?

Det er for tiden ledige timer til vaksinering. Nye timer til vaksinering legges ut fortløpende når vi mottar vaksineleveranser på vår bestillingsportal (følg lenke for å finne ledige timer). 

NB: Det er ikke anledning for 16-17-åringer å benytte drop-in.