Da krigen brøt ut i Ukraina i februar bestemte Heim kommune at vi skulle bosette 100 flyktninger innen 2022. Nå i uke 51 kan NAV Heim, som har ansvar for bosetting av flyktninger i kommunen, fortelle at de har bosatt 94 personer. Går alt etter plan blir det kanskje bosetting i jula også, noe som gjør at vi nærmer målet på 100 personer. 

Målet med bosettingsarbeidet er å tilby folk en trygg start i et nytt land og veilede om integrering i Norge. 

Mens de fleste som er bosatt i Heim kommer fra Ukraina har kommunen også tatt imot personer fra andre land. I år har vi også bosatt flyktninger fra land som vi ikke har bosatt fra tidligere. Mange av de som har kommet til Heim er barn. NAV opplyser at de har bosatt 40 barn, inkludert 15 barnefamilier siden oktober. Bosettingene er spredt geografisk rundt om i kommunen. Skoler og barnehager har tatt imot barna med åpne armer og uten ventetid. Voksenopplæringen i kommunen har også gjort en formidabel jobb med å tilby tilpasset opplæring etter introduksjonsloven.

- Å bosette på alle kanter krever en god del koordinering fra mange hold. Vi er glade for alle som bidrar i kommunen, både ansatte i de forskjellige tjenestene og private personer. Alle vi kontakter har vært meget behjelpelig på alle måter. Alle er med på å dra lasset og det er viktig når vi skal bosette så mange personer, sier Line Bjørshol som er fagansvarlig ved NAV Heim.

I 2020 opprettet Heim kommune et eget flyktninghelseteam som tilbyr koordinerte tjenester til bosatte flyktnigner i Heim. Flyktninghelseteamet er et tverrfaglig samarbeid mellom NAV Heim, Helsestasjonen, Psykisk helse og rus, Barneverntjenesten og legetjenesten v/kommuneoverlegen.

For å håndtere denne økningen i antall bosettinger (som er nesten en femdobling fra tidligere år) har bosettingsteamet ved NAV Heim økt til 6 personer. Teamet består av veiledere som har kompetanse på både NAV-systemet og Introduksjonsloven, samt miljøarbeidere med kompetanse innenfor sosialt arbeid. Å bosette og etablere nye innbyggere medfører mange praktiske oppgaver som flytting og vaktmestertjenester og behovet for utstyr har vært enormt. I tillegg til at kommunen kjøper inn nødvendig utstyr har mange donert både møbler, klær og leker.

Innbyggerne i Heim har vært veldig gavmilde og det er vi takknemlig for, forteller Line.

Nylig har NAV Heim samarbeidet med Frivilligsentralene, Sanitetskvinnene og Psykisk helse og rus om en gaveinnsamling til jul. De forteller at donasjonene har gått over all forventning.

- Vi har mottatt over 1000 gaver, det er helt utrolig, sier veileder Ann Kristin Lyngstad. 

Frivilligsentralen har også mottatt kr. 10 000- fra 12 år gammel Ingvild Sandvik Røstvold, som ville spre glede til bosatte barnefamilier. I tillegg har både kommunen og privat næringsliv gitt midler til flyktninger og de som trenger det mest. Formannskapet og Kommunestyret har vedtatt et pengesum på til sammen kr. 150 000- til innkjøp av julegaver, gavekort eller andre gode formål i forbindelse med julehøytiden.

NAV er en av instansene som har begynt den gledelige jobben med å dele ut gavene. Rune Lyngsaunet, som jobber som miljøarbeider i teamet, forteller at enkelte får tårer i øyene fordi de er så takknemlig over godviljen i Heim. 

 

Bosetting i 2023 og behov for nødvendig utstyr

I 2023 har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmodet Heim kommune om å bosette ytterlige 110 flyktninger. Dette vil igjen kreve en stor innsats fra alle i kommunen. Har du noe hjemme eller på hytta som du ikke har bruk for lenger eller har lyst til å gi bort noe til andre? Ta kontakt med NAV Heim. Det er behov for det meste, men behovet for følgende er ekstra stort:

  • Rammemadrasser
  • Kommoder
  • Skrivepulter
  • Barneklær og leker i god stand

Det bes om at barneklær sorteres etter størrelse.

 

Bli med på språkkafe!

Det er planlagt oppstart av språkkafe igjen i januar både på Kyrksæterøra og Liabø. En språkkafe er en kjempemulighet for innvandrer til å praktisere norsk og ikke minst for å komme i kontakt med andre i kommunen. Praten kan baseres rundt bruk av litteratur eller være temabasert, eks. vinterklær, sport eller skolesystemet i Norge. Språkafeen avholdes med jevnlig mellomrom og varer i cirka en time. Ta gjerne kontakt med NAV om du eller ditt lag/organisasjon har mulighet til å delta!