Psykisk helse og rus er en felles tjeneste under enhet Helse og Mestring, avdeling Kyrksæterøra. Tjenesten er lokalisert både på Kyrksæterøra og på Liabø, med hovedsete på Kyrksæterøra. Tjenesten består av et tverrfaglig team på åtte personer.

Psykisk helse og rus er et frivillig lavterskeltilbud som tilbyr forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering til innbyggere med psykiske vansker og rusvansker. Tjenesten har brukermedvirkning i fokus og målsetningen er å fremme økt livskvalitet, tilhørighet og evne til å mestre eget liv på tross av helseplager.

Vi gir et tilbud til alle med livsutfordringer, psykiske vansker og/eller vansker med rus i alle aldersgrupper. Man kan selv ta kontakt for oppfølgning eller henvises av andre.

 

Kontaktinfo:

Seksjonsleder Kristine Vitsø Bratset

Epost: Kristine.bratset@heim.kommune.no

Telefon: 481 99 868

 

Kommunepsykolog Trine Sæther Sødahl

Epost: Trine.sodahl@heim.kommune.no

Telefon: 979 53 204

 

Kommunepsykolog Ane Aarvaag

Epost: Ane.aarvaag@heim.kommune.no

Telefon: 480 94 250