Her er siste melding fra Helsedirektoratet fra 6.5.20:

«Helsedirektoratet vil straks starte arbeidet med en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud, slik at brukere kan få et dagtilbud og beboere og pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas. Folkehelseinstituttet vil levere faglig innhold til veilederen.» (Helsedirektoratet)

Besøksforbud opprettholdes til nærmere beskjed gis.