HVA? Teknisk ved Heim kommune gjennomfører regelmessig rengjøring av de kommunale hovedvannledningene. De som bor i de aktuelle områdene som skal rengjøres vil som hovedregel bli varslet i forkant via Telefon/SMS*. Spyling av vannledningsnettet kan medføre dårligere vanntrykk og vannkvalitet i spyleperioden.

 

HVORDAN? Ved rengjøring kjøres det en skumplugg i vannrørene som effektivt skrubber med seg slam og avleiringer på innsiden av rørveggen. Deretter spyles store mengder vann til vannet er blitt klart. Ved enkelte strekker gjennomføres det kun spyling og ikke plugg, der hastigheten av vannet i seg selv drar med seg avleiringer og rengjør ledningene.

 

HVORFOR? Kommunen rengjør hovedvannledningsnettet for å forhindre begroing og for å sikre god vannkvalitet ute på kommunens vannledningsnett. Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge episoder med misfarget vann. Spylingen kan føre til trykkforandringer når spylingen pågår. Det kan også bli en del brunt vann hos abonnentene. Dette er partikler som består av rust og humus (organisk stoff) som har løsnet i ledningsnettet. Hvor mye av nettet som skal rengjøres, og hvor ofte er svært avhengig av den gjennomsnittlige hastigheten i ledningsnettet. Ledninger med lav hastighet må rengjøres oftere.

Målet med ledningsrengjøring er å fjerne løse materialer i nettet som kan gi vannkvalitetsproblemer, og å bytte ut gammelt vann i endeledninger med lite forbruk. Etter at spyling er avsluttet er det viktig at alle abonnenter spyler ut av sin private vannledning ved å tappe kaldt vann så nær inntaket som mulig, for eksempel utekran/kjellerkran til det kommer klart vann. Dersom man tapper varmt vann vil man kunne dra inn misfarget vann inn i varmtvannsberederen.

 

HVOR OG NÅR? Områder hvor vannledningene spyles:

Teknisk tar forbehold om endringer underveis. Dette vil etter beste evne oppdateres på denne siden og varsles via telefon/SMS. Vi beklager hvis dette medfører ulemper for beboerne i Heim kommune.

 

dato

Klokkeslett.

Spylestrekker.

Vannvogn

16.aug

08:00-15:00

Vannbeh.anl Eidsneset opp til Gammelheimen.

-

16.aug

08:00-15:00

Gammelheimen til kum rev farmen.

-

18.aug

17:00-01:00

Best-stasjon Vinjeøra, Vinje kirke, Vinje sentrum, boligfelt. Utspyling barnehagen og utenfor båthavna.

-

18.aug 

08:00-15:00

Eidsneset VBA til Rovatnet Reserveanlegg.

-

18.aug 

08:00-15:00

Reserveanlegget til Storhaugen HB.

-

30.aug

17:00-01:00

Storhaugen HB, Sentrum, kaia, Bugen*, Brekka, Prinsengata, Hotellet, Prinsengata.

L: Bakkeli BH

01.sep

08:00-15:00

Misjonshuset, Bugen* til Søa kraftstasjon

-

02.sep

08:00-15:00

Søa kraftstasjon til Holla smeltverk.

-

06.sep

08:00-15:00

Skeiet, Roøyan.

-

08.sep

08:00-15:00

Støa (til Trondheimsveien), Helsesenter

Trondheimsveien til Stølan HB.

T: Helsesenter

L: Labbetuss Barnehage

09.sep

08:00-15:00

Trondheimsveien, Bukta, bygda til Sersjantstubekken

-

20.sep

08:00-15:00

Stølan HB, Fosseflata, Storøyan (utspyling ved Hamos) Haugen**

T: Isbanen

L: Grøtnes BH

22.sep

08:00-15:00

Haugen** (t.o.m Høgåsveien), øvre del av Skograndveien. Kløsteret.

T: Isbanen

L: Grøtnes BH

23.sep

08:00-15:00

Høgåsen, Haugen**/Grøtnes, Grøtan.

L: Grøtnes BH

27.sep

17:00-01:00

HB Stølan, Sodin, Elvegata, Vessøra, Falksenteret

-

29.sep

17:00-01:00

Haugøyan, Skogrand, Grøtvågen, til basseng på Berg.

-

30.sep

08:00-15:00

Berg- Kjønsvika.

L: Park ved oppkjøring til HB

T: Tankbil

L: Liten vannvogn

*Abonnenter i Bugen og utover mot Holla vil bli berørt alle dager det er spyling i Bugen området.

**Abonnenter i Haugen/Grøtan vil bli berørt alle dager det er spyling i Haugen området.

 

HVA SKAL DU GJØRE?

Steng stoppekran. Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Det anbefales og ikke å benytte vannbrukende maskiner under spylingen, samt å begrense tappingen fra vannledningsnettet til et minimum. Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. Det er derfor, for abonnentenes sikkerhet, anbefalt at stoppekran til eiendommen stenges av i det varslede tidsrommet. Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter hovedstoppekran/inntaket i bygget, og la vannet renne inntil det blir klart.

 

 

*Varsling på SMS/telefon: Abonnenter som har telefonnummer registrert på aktuell adresse vil bli varslet med Heim kommunes telefonvarslingssystem. Det er derfor veldig viktig at man har registrert telefonen på riktig adresse. Abonnenter som har registrert mobilen på jobben, eller unntatt nummeropplysninger, vil ikke motta melding. Derfor oppfordrer vi alle til å gå inn på Kontaktdata (UMS Contact Data Manager): https://www.servicevarsling.no/Auth.aspx og registrere mobilen på den adressen man ønsker å motta varsling fra (gå inn på sjekk din oppfølging). Noen abonnenter vil motta flere varsler om spyling. Dette er fordi enkelte ledningsstrekk må stenges av ved flere gjennomføringer og abonnenter vil derfor bli berørt flere ganger.

 

*Hemmelig nummer og personer med driftsansvar for en eller flere institusjoner. Abonnenter med hemmelig nummer har muligheten til å registrere sitt nummer i https://www.servicevarsling.no/Auth.aspx, disse telefonnumrene vil ikke være synlige for allmennheten, men vil likevel motta varsel om driftsforandringer. Det er også viktig at vaktmestre og lignende får varsel om driftsforandringer på vannforsyningen, derfor anmoder vi om at de legger inn sitt nummer i denne databasen slik at de vil motta melding når det er aktuelt. Det skal være mulig å legge inn sitt nummer på flere adresser i denne databasen, slik at for eksempel vaktmestre som har ansvar for flere institusjoner får varsel for alle sine aktuelle adresser.

 

 

Tips ved vannavstenging, ledningsbrudd og spyling av ledningsnett.

For at spylingen skal medføre minst mulig belastning for abonnenter har vi satt sammen en liste med gode råd som bør følges.

  • Tapp opp vann til husholdningen på forhånd, og fyll opp bøtter til reservevann for toalettsisterne.
  • Hold alle vannkraner stengt den aktuelle perioden spylingen skjer, inkl. utvendig/innvendig stoppekran
  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt som følge av belegg som løsner i rørene. Du bør da tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums inn på varmtvannstanken.
  • Rengjør siler på tappekraner og vannmåler.
  • Det kan være lurt å vente med vask av klær, inntil vannet er rent.

 

Heim kommune vil legge ut oppdatert informasjon på denne siden, så fort den blir tilgjengelig. 

 

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Avdelingsleder Veg, vann og avløp – tlf.  95 05 82 60

Teknisk vakt Heim kommune – tlf. 90 01 95 88

Enhetsleder TLM – tlf. 41 33 33 53