Som følge av arbeidet på ledningsnettet bli vannet stengt ved Skograndsbukta, se kart.

Vannet vil være stengt førstkommende tirsdag, 02.11. fra ca. 07.00 til ca. 15.00

Vannvogn eller tank vil i utgangspunktet ikke bli satt ut, men kan vurderes satt ut etter forespørsel.

Vannavstengning medfører at nettet blir trykkløst i en periode, som igjen kan medføre innlekking av fremmedlegemer dersom det skulle være lekkasjer på nettet. Da dette ledningsnettet er å anse å ha svært lite lekkasje, antas det at det ikke vil være behøvelig med kokevarsel. Vannprøver vil uansett bli tatt for å være på den sikre siden. Koking av drikkevann inntil analysene er ferdige vil derfor være frivillig.

 

Tips ved vannavstenging, ledningsbrudd og kokevarsel

Generelle tips ved unormal vannforsyning

  • Hold alle vannkraner stengt den tiden vannet er borte, inkl. innvendig stoppekran.
  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt som følge av belegg som løsner i rørene. Du bør da tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana.
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums inn på varmtvannstanken.
  • Det kan være lurt å vente med vask av lyse klær, dersom vannet er brunt.
  • Tips til hva du bør gjøre ved kokevarsel

 

Heim kommune beklager ulempene for dette måtte påføre våre abonnenter.

Heim kommune vil legge ut oppdatert informasjon på våre sider, så fort de blir tilgjengelig. 

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Avdelingsleder Veg, vann og avløp – tlf.  95 05 82 60

Teknisk vakt Heim kommune – tlf. 90 01 95 88

Enhetsleder TLM – tlf. 41 33 33 53