Branninspektør Trygve Hauge ved Heim brann og redning ber folk tenke seg om to ganger før de sprer strømforbruket til tidspunkt der strømmen er billigere, for eksempel på natt. Økt bruk av slike apparater på natten øker faren for, og konsekvensen ved en eventuell brann. Hauge ber folk fortsatt om å ivareta gode rutiner for bruk av elektriske apparater. 

– Vi ser farene ved den nye nettleiemodellen som innføres 1. juli. Vi håper folk fortsatt vil bruke elektriske apparater og lade disse mens man er våken og tilstede, i stedet for å øke forbruket på natt, med den risikoen det innebærer, sier Hauge. 

brannvern2 small.jpg

På bildet: Varmgang i elektrisk utstyr er farlig, og derfor bør man være våken og tilstede ved bruk av slikt. Foto: Geir Inge Fiske

Også Norsk Brannvernforening er opptatt av dette, og i en pressemelding understreker avdelingsleder Mari Bræin Faaberg viktigheten av at hver og én tar ansvar for gode rutiner.

– Vi har ingen liv å miste i brann. Derfor er det viktig at alle tar ansvar for seg og sine når de skal endre strømvanene sine, sier Faaberg.

Brannvernforeningen fraråder bruk av elektriske artikler som vaskemaskin og tørketrommel om natten.

– Av hensyn til brannsikkerheten vil vi advare mot et prissystem for nettleie og strømforbruk som frister folk til å bruke vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner om natten. Vår bekymring er at forbrukerne vil havne i en skvis mellom billigere strøm og risikofullt strømforbruk om natten, sier Faaberg.

Vær våken og til stede

Med endringer i strømforbruket, vil mange trolig benytte anledningen til å også lade elektriske artikler om natten.

– Vi har dessverre registrert flere tilfeller der det begynner å brenne i enheter som står til lading. For eksempel brann i elsparkesykler som lades, sier Faaberg.

– Når man sover har man naturligvis lengre reaksjonstid og vi vil derfor sterkt fraråde lading av denne type artikler om natten. Vær våken og til stede ved lading og når du kjører vaskemaskin og tørketrommel. Det er vårt klare råd, påpeker Faaberg.

Anbefaler godkjente ladestasjoner

Elsparkesykler og annen oppladbar forbrukerelektronikk, bruker i stor grad litium-ionbatterier. En brann i slike batterier utløser mye energi, er svært vanskelig å slokke og krever tidlig varsling og hurtig reaksjon. Dersom disse batteriene blir utsatt for røff behandling og påført skade for eksempel i form av støt, kan de ta fyr mens de lades. I sjeldne tilfeller kan det være produksjonsfeil som fører til varmeutvikling og i verste fall brann.

– Derfor fraråder vi å lade elsparkesykler og annet utstyr innendørs om natten uten tilsyn, understreker Faaberg.  

Faaberg understreker at det fra 1. juli ikke lenger er lov å lade elbilen i en vanlig stikkontakt. Dette gjelder for nye installasjoner, men Brannvernforeningen anbefaler alle å kun bruke godkjente ladestasjoner installert av autorisert elektriker.

–​ Normalt kan man trygt lade el-bilen til hvilken tid på døgnet du måtte ønske, forutsatt at du har en godkjent lade-installasjon som er utført av autorisert elektriker. 

Branninspektøren i Heim brann og redning minner om ladevettreglene. 

– Vi oppfordrer sterkt til at folk fortsatt skal ha godt ladevett, og tenke igjennom bruken av hvitevarer som vaskemaskin og oppvaskmaskin på nattestid. Vi kan ikke understreke viktigheten av å være våken og tilstede, avslutter Hauge og viser til ladevettreglene.