I dag kjørte tankbilen ut av kommunen for den aller siste gang. I løpet av noen få uker blir den overlevert ukrainsk redningsmannskap når Norsk Ukrainsk Brann- og Ambulansestøtte kjører inn i Ukraina den 16. mai. 

Odd Steinar Rønne fra Steinkjer, som er pensjonert brannmann, startet organisasjonen som respons på invasjonen av Ukraina. Krigen i landet treffer han nært, både på grunn av hans tidligere yrke, men også fordi hans kone innvandret til Norge fra Ukraina for 10 år siden.

- Vi må stå på der vi kan. Vi blir så godt tatt imot og behovet for både biler og utstyr er stort. De gjør en innsats i regnklær fra sovjettiden og alt av utstyret vi sender fra oss i Norge er kjempeverdifullt for dem, forteller Odd Steinar Rønne.

Videre opplyser Rønne, som har regelmessig kontakt med brannvesenet i Ukraina, at nærmere 80 brannstasjoner nå er ødelagt rundt omkring i landet, og at det ser ut som om russerne gjennomfører målrettede angrep mot redningstjenester. Naturligvis betyr dette at ukrainsk brannmannskap mangler både kjøretøy og utstyr.

Cover-brannbil.jpgSer man nøye etter ser man rester av Tine sin logo fortsatt synlig på tanken. Dette er fordi bilen levde et liv som melkebil før den ble satt i drift i kommunen. Etter mange år i tjenesten ble tankbilen stort sett utrangert for redningsbruk, men har fungert i forbindelse med transport av nødvann fra kommunens vannverk. I og med at Heim kommune nå har flere tankbiler som kan brukes til dette formålet, bestemte kommunen seg for å donere bilen og utstyr til en meget verdifull sak. 

Til tross for et bilen er en 1994-modell kan Rønne opplyse at bilen fra Heim en den fineste tankbilen som Norge har donert til Ukraina. 

- Vi satt rundt kaffebordet og spekulerte hva vi skulle gjøre med tankbilen, og om den kunne gjøre bedre nytte av seg andre steder enn her. Ideen om å donere bilen til Rønnes forening ble en veldig god løsning. Bilen har vært en dugnadsinnsats i kommunen. HOB verksted på Kyrksæterøra har vært raus og bidratt med flere titalls tusen i kostnader for å få bilen i god teknisk stand, sier enhetsleder for Teknisk, landbruk og miljø, Magne Jøran Belsvik. 

I Ukraina kommer tankbilen til å fungerer som en multifunksjons redningsbil som kan levere vannforsyning til mennesker i nød, i tillegg til at livreddende utstyr lagres ombord. "Vi sender med både sambandsutstyr, slanger, klær og andre utstyr", opplyser Reidulf Myran, leder for Brann- og redningstjenesten i Heim kommune.

Under møtet med Heim kommune viste Rønne videoer han har fått tilsendt fra takknemlige brannmenn og redningsmannskap i Ukraina. Det er uten tvil at disse personlige hilsninger og fortellinger fra et land i krig gjør et inntrykk på alle til stede. "Det er bra å kunne bidra med det vi kan", sier Belsvik.

Tankbilen og utstyret fra Heim kjøres først til Steinkjer før den og fire andre biler fra området kjøres videre til Drammen. Den 13. mai starter til sammen 10 donerte redningsbiler turen mot Ukraina og det er ikke bare redningsutstyr som tas med. Rønne har sikret masse overskuddsmat, over 5000 feltrasjoner, fra den nylige NATO-øvelsen som hadde ellers blitt kastet.

- Vi har allerede kjørt en tur med 14 biler inn til landet og det blir flere turer i tillegg til denne turen vi tar nå. Vi har minst 4 biler til som blir kjørt til Ukraina i juni, inkludert to  tankbiler fra Avinor. De fleste av oss er pensjonerte brannmenn og alle er innforstått med at turen er risikofylt, men vi er villige til å ta risikoen når vi ser resultatet. Det er ikke russiske styrker i nærheten av Lviv, der vi overleverer bilene, men det er en rekke granat- og missilnedslag fra skip i Svartehavet, forteller Rønne.

Rønne opplyser at det er en spesiell opplevelse å kjøre i en lang kolonne med både det norske og ukrainske flaggene i tillegg til skilt som viser at det er til humanitært arbeid. De blir lagt merke til og folk viser stort engasjement for oppdraget. 

Kostnadene knyttet til turene til/fra Ukraina har frem til nå vært dekt av et spleiselag, men organisasjonen er noe bekymret for kostnadene fremover. Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte oppfordrer de som ønsker å bistå til å besøke deres Facebook side for info om spleiselaget eller Vippse det de kan til 746679.

- Det er ikke tvil om at bilene og utstyret som sendes fra Norge berger liv, sier Rønne.

 

Under: Video som viser overlevering av brannutstyr fra Norge til Ukraina (hentet fra Odd Steinar Rønne sin Facebook-side). 

 

Skrevet av Tiffany Opsahl og Eirik Johansen