Faglig tyngde

Årets tema er høyaktuelt. Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. Tove Karin Halse Lervik fra Halsa Frivilligsentral, Marte Vitsø Bugten fra Hemne Frivilligsentral, varaordfører Marit Liabø Sandvik og daglig leder i Heim Næringsforening, Tora Vaagan Hofset, så det derfor naturlig og nødvendig å invitere kommuneoverlege Cecilie Hatlenes med i årets aksjonskomité. 


- Årets TV-aksjon skal bidra til å forebygge epidemier og behandle mennesker som rammes av kjente og ukjente sykdommer. Etter 2 år i pandemi har de fleste av oss fått kjenne på konsekvenser av en smittsom sykdom. Men vi bor i et land med godt helsevesen, med god tilgang på vaksiner, medisiner og kunnskap. Slik er det ikke for alle, sier Hatlenes.
- Det er mange mennesker som står uten helsehjelp slik vi har tilgang på, med smittsomme sykdommer som

Gode ambassadører

Det er en engasjert og godt sammensatt aksjonskomitè for Heim i år. 


- Vi har vært så heldige å få med oss Oddlaug Børset Brekken på laget - vaksinedronningen som hun blir kalt internt i kommunen. Hun har jobbet som helsesykepleier i kommunen i alle de år, og vaksinering mot smittsomme sykdommer har vært en viktig del av hennes jobb. Etter at hun ble pensjonist har hun stilt opp, sammen med et dyktig team, og gitt oss vaksiner i kampen mot pandemien. Nå stiller hun opp som bøssebærer og ambassadør for årets TV-aksjon i Heim, for å utgjøre en forskjell også utenfor Heim kommune sine grenser. Vi er stolte over å ha henne med på laget, sier komitemedlemmene. 
Brekken er medlem av Hemne Rotary, og har nå utfordret alle medlemmene om å stille som bøssebærere den 23. oktober. 

Tv-aksjonen selfie small.jpg

På bildet: Tove Karin Lervik (Halsa Frivilligsentral), Marit Liabø Sandvik (varaordfører), Oddlaug Brekken (vaksinekoordinator, tidligere enhetsleder helsestasjon), Marte Bugten (Hemne Frivilligsentral), Cecilie Hatlenes (kommuneoverlege i Heim).