Det gis tilskudd til:

  • Drift av lag og organisasjoner
  • Drift av og investering i forsamlingshus

Lag og orgnaisajsoner i Heim kommune kan søke om tildeling av disse midlene.

Søknadsfrist er satt til 1. april 2021. 

Det er lagt ut søknadsskjema på KulØr'n, hovedbiblioteket på Kyrksæterøra og servicetorget på Liabø. Du kan også søke elektronisk ved å benytte søknadsskjema for Kulturmidler (KF-109). Søknaden sendes til post@heim.kommune.no, eller pr. brev til; Heim kommune, Enhet for Kultur, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra. 

 

Nyttige dokumenter:

Retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger i Heim kommune