Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Tilskudd til fiskeforvaltningstiltak i Heim 2024

På bildet: Sjøørrett

På bildet: Sjøørrett

Heim kommune har opprettet en tilskuddordning for å stimulere til fiskeforvaltningstiltak til gode for allmennheten og som skal brukes innenfor rammene av bærekraftig og naturvennlig forvaltning. Tilskuddsordningen er opprettet som en oppfølging av Kommunedelplan for naturmangfold (2018-2026). Formålet med ordningen er å

  • gi kunnskap og skape engasjement for rasjonelle fiskeforvaltningstiltak,
  • stimulere til god organisering av fiskerettshavere, samt
  • stimulere til tiltak som bedrer gyte, oppvekst og vandringsforhold for fisk

Eksempler på formål som kan motta tilskudd planlegging og/eller gjennomføring av fiskeforvaltningstiltak, utbedring av hindre for fiskevandring, utlegging av gytegrus, restaurering av kantsoner, driftsplanlegging, overvåkning av fiskebestander, temakvelder, undervisningsopplegg, kursvirksomhet etc.

Prosjekter som rettes spesielt mot barn- og unge, prosjekter som ikke dekkes av andre tilskuddsordninger og søknader fra frivilligheten blir prioritert. Kun prosjekter innen Heim kan få tilskudd. Ordningen har ingen søknadsfrist og søknader behandles fortløpende.

Søknader sendes postmottak@heim.kommune.no eller per post til

Heim kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra