Svømmehallen stenges midlertidig i 4 uker. Dette med bakgrunn i en smittefaglig vurdering som baserer seg på nye nasjonale råd og bransjeveilederen for blant annet treningssentre og svømmehaller. Beredskapsledelsen har vurdert at det kan være utfordrende å sørge for smittevernsforsvarlig drift med tanke på garderobene. 

Det er ikke mulig per nå å forvente forsterket renhold/renholdsvakt. Det er frivillige som jobber som badevakter i hallen. Kommunen vurderer det som nødvendig å stenge svømmehallen for folkebading (ikke skolesvømming) i 4 uker, med en ny vurdering om ca.14 dager. Kommunen prioriterer forsterket renhold i skoler/barnehager. Det er ikke kapasitet til å forsterke renhold på andre bygg.