At så mange møtte opp for å høre foredraget er et signal om at temaet er både relevant og engasjerer. Foredragsholderen, Ingebrigt Steen Jensen, som har bakgrunn som blant annet forfatter, delte sine tanker rundt demens. Det ble både latter, alvorlige stunder og noen tårer blant publikum. Sammen med Hildur Hestnes, som guidet samtalen, fortalte Jensen om hvordan han bestemt seg for å fokusere på det positive samt viktigheten av å være åpen om diagnosen. Han pratet også om hvordan han lever i nuet og at han ofte bruker humor i hverdagen. Jensen hadde eksempelvis drøftet sammen med flere demente hvordan de kunne opprette et fiktivt fond for berørte der visjonen kunne være "Alltid blanke ark". 

Kommunen benyttet anledningen til å informere om at Heim kommune har inngått en avtale om å bli et mer demensvennlig samfunn med Nasjonalforeningen for folkehelse og Halsa Demensforening. Avtalen innebærer blant annet et tilbud til næringsliv, lag og organisasjoner og andre interesserte om kurs om demens og hva den enkelte kan gjøre for å bedre kunne inkludere og involvere personer med demens i samfunnet.  

Kommunens arbeidsgruppe og kursgruppe for Demensvennlig samfunn er godt i gang med planlegging av kurs og vil komme med mer informasjon når kurstilbudet er klart. Vil du lese mer om Demensvennlig samfunn?

Følg lenken til nasjonalforeningen.no

Du kan også kontakte demenskoordinator i Heim kommune:

Hilde Skorild
Epost

 

Logo demensvennlig samfunn