Kommunen har nå satt i gang tiltak og berørte er informert. 

Vi har vært forberedet på at det kunne komme koronasmitte inn i våre insitusjoner når samfunnet er så åpent som tilfellet er nå. Vi gjør alt vi kan for å skjerme både pasienter og ansatte samt beholde normal drift. Regjeringen varsler om ytterlige lettelser i neste uke og vi må forvente at det vil føre til mer smitte i samfunnet. Samtidig blir flere og flere av oss beskyttet med oppfriskningsdoser. -Vi vet at omikron gir mindre alvorlig sykdom og at sannsynligheten for å bli innlagt på sykehus er redusert, sier statsministeren.