Smittestatus i dag 01.07

Heim kommune har i perioden 27.06 - 29.06 hatt besøk av en person som er smittet med Covid-19. Vedkommende har vært smitteførende under oppholdet. Smittesporing er gjennomført. 

Kommunen ber personer som har vært innom følgende stedene i de oppgitte tidsrommene om å ha svært lav terskel for å teste seg dersom de får symptomer:

  • Kafe Koselig: mandag 28.06, kl. 17:30 - 19:30
  • Coop Extra på Falksenteret: mandag 28.06, kl. 19:30 - 20:00

Du kan bestille testing selv her. Har du spørsmål så kan du ringe til kommunens koronatelefon på 476 37 255. Telefonen har åpent alle hverdager fra kl. 10-12.

Lokal forskrift om ventekarantene

Tidligere i vår innførte Regjeringen en nasjonal ordning for ventekarantene. Ventekarantenen gjelder personer som er husstandsmedlem til en som er i smittekarantene, i påvente av negativ test eller utløp av karantene. Dette har vist seg å være et svært effektivt virkemiddel i arbeidet med å begrense spredning av smitte.

Midnatt, natt til 01.07 ble de nasjonale bestemmelser angående ventekarantene avviklet. Det er imidlertid åpnet for at den enkelte kommune selv kan innføre lokal ventekarantene dersom det anses som nødvendig.

Formannskapet i Heim kommune har i dag 01.07, vedtatt at bestemmelsen om ventekarantene opprettholdes i perioden 01.07 til og med 07.07. Formannskapet vurderte at ventekarantene er et viktig virkemiddel for å begrense evt. videre smitte i kommunen. Vurderingen har lagt vekt på smittesituasjonen i området rundt oss, i tillegg til at flere innbyggere i Heim sitter i smittekarantene knyttet til smitte både innenfor og utenfor Heim. 

Du kan lese forskriften her.

For mer informasjon om nærkontakter, karantene og isolasjon kan du besøke FHIs infoside