I samråd med kommuneoverlegen, kommunalsjef Oppvekst og rektorene på Sodin skole og Halsa barne- og ungdomskole har Heim kommune valgt å innføre rødt nivå for alle trinn på begge skolene.
 

Rødt nivå betyr først og fremst at vi må organisere trinnene våre i mindre grupper.

  • Kohorter skal være mer adskilt i både timer og friminutt
  • Alle skal være ekstra påpasselig med hygiene og avstand
  • Begrensning i bruk av spesialrom og haller

Foresatte vil få informasjon fra den enkelte skole om hva dette vil bety helt konkret.

Heim kommune kommer med en sterk anbefaling om at alle barn født i 2007 eller tidligere munnbind på skolebussen/taxi.

 

Skolen er et viktige sted å være for våre barn og unge. Heim kommune håper at vi sammen greier å holde skolene våre åpne

 

Se også Udir sin veileder for rødt nivå:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/