Følgende vedtak ble fattet:

"Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for Wesselekra (planID 16122017005) datert 19.11.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.03.2021 og planbeskrivelse datert 24.11.2020, ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker."

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av næringsaktivitet samt ny boligbebyggelse på Wesselekra.

Eventuelle merknader sendes til:
Heim kommune
Trondheimsvn. 1
7200 Kyrksæterøra, eller til

post@heim.kommune.no

innen 18.mai 2021.

Utlagte dokument:

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart