I 2022 ble Trøndelag kåret til årets European Region av Gastronomy (ERG), noe som styrket regionens status som matdestinasjon. Som et ERG ble Trøndelag koblet opp imot et internasjonal nettverk sammen med andre regioner i Europa som jobber for blant annet å vise seg frem og tiltrekke besøkende til sin region. Trøndersk Matfestival er et arrangement som setter Trøndelag og sine lokale produsenter på kartet.  

I tillegg til nærmere 170 utstillere tilbyr matfestivalen diverse kurs, gratis barneaktivieteter,  utdeling av flere priser og besøk av den verdendskjente dukken Little Amal. 

I år blir mastfestivalen avholdt 3.-5.august i Trondheim og for første gang deltar produsenter fra Heim. Heim kommune, som har også bidratt til Trøndersk matfestival - Et sted nær deg, vil også være til stedet for å vise sin støtte. Vorpå Lokalmat AS, Lund Bakeri & Conditori og Blåfjell Lam AS som representerer Heim blir lokalisert i nærheten av Vår Frue kirke.

Følg lenken for informasjon om ustillere fra Heim   eller besøke matriketmidt.no/tronderskmatfestival for mer informasjon om Trøndersk Matfestival.

Produsenter fra Heim på matfestivalen 
Lund Bakeri & Conditori (venstre) Blåfjell Lam AS (høyre)

Vorpå Lokalmat AS på matfestivalen
Vorpå Lokalmat AS
Little Amal
Little Amal

Åpning av Trøndersk Matfestival 2023
Åpning av Trøndersk Matfestival 2023

Åpning av Trøndersk Matfestival 2023 med Landbruks- og matminister Sandra Borch
Åpning av Trøndersk Matfestival med Landbruks- og matminister Sandra Borch