Utbedringer vil i hovedsak bestå av:

  • Demontering av eksisterende rekkverk
  • Ny kantstein som skille mellom gang og sykkelvei og vegbane
  • Overvannshåndtering
  • Asfaltering

Det vil foregå en del anleggsarbeid som vil påvirke framkommeligheten både for bilister og myke trafikanter i perioden. Vi beklager dette, men håper at dere vil sette pris på en ny og bedre fortausløsning når arbeidet er ferdig.

 

Oppstart er tidligst uke 40 og vil foregå til medio november.