Vi ønsker alle velkommen til å feriere og avkoble i Heim, samt til å benytte våre lokale handelssteder, så lenge alle tar våre anbefalinger på alvor. Dette gjelder også for innbyggerne i Heim. Vaksineringen mot Covid-19 ser ut til å øke i tempo, og FHI tror at alle voksne over 18 år kan være vaksinerte til sommeren (se sak fra FHI). Holder vi oss i «skinnet» nå, er mitt håp at vi vil kunne oppleve en langt friere form for feriering om ikke lenge.  

En tommelfingerregel er at dere som skal på reise til andre kommuner følger de regler og anbefalinger som gjelder i egen kommune, i tillegg til de regler og anbefalinger som gjelder for kommunen dere besøker.

De nasjonale rådene og anbefalingene for vinterferien bør følges uavhengig av hvilken kommune som skal besøkes (følg lenke for å se de nasjonale anbefalingene).  

De lokale anbefalingene i Heim kommune er som følger:

• Anbefaling om bruk av munnbind, både innendørs og utendørs i det offentlige rom når 2 meters avstand ikke kan overholdes.

• Anbefaling om bruk av munnbind på offentlig kommunikasjon, drosjetransport, kjøreskole og annen føreropplæring.

• Anbefaling om at drosjer og serveringssteder skal registrere alle kunder med navn og telefonnummer.

• Anbefaling om å begrense antall nærkontakter.

• Anbefaling om å begrense reiseaktivitet.

 

Ønsker med dette en god vinterferie til alle innbyggere og besøkende i Heim!

 

Ordfører i Heim kommune

Odd Jarle Svanem