For å vaksinere flest mulig Heimværinger kommer vi i Heim kommune til å fortsette vaksinering i juli og august uten opphold. 

Vi ser at mange bestiller vaksinetime så snart vi åpner for deres prioriteringsgruppe, men det er fortsatt mange som ikke har bestilt vaksinetime. Vi vil oppfordre innbyggere som får tilbud om å bestille time til å gjøre dette så raskt som mulig. Det er mange som venter ivrig på sin tur og vi ønsker at folk blir vaksinert samtidig som resten av sin prioriteringsgruppe. Dersom det blir ubestilte vaksinetimer kommer vi å gå videre i vaksineringsrekkefølgen.

Dersom du ikke kan møte til din vaksinetime ber vi deg kontakte vår koronatelefon slik av vi kan gi timen din til noen andre. Avbestiller du din time til 2.dose-vaksinering, så kan vi ikke garantere at vi får til å tildele deg ny time som er tilpasset dine planer. Dette er fordi tildeling av doser skjer sentralt hos FHI og vaksinering i kommunene planlegges mer enn en uke i forveien av oppsatte vaksinetimer. 

Beredskapsledelsen har i dag 30.06, vedtatt at vaksinering tilbys på en lokasjon i ukene 27 til og med 32. Fra uke 33 vil vi fortsette med vaksinering på Liabø i tillegg til Kyrksæterøra. Å samle våre ressurser på en lokasjon gjør det mulig for oss å oppskalere vaksineringen samt tilby vaksinering hele sommeren uten opphold. Kommunen har kontaktet samtlige som er satt opp til vaksinering på Liabø i uke 27. Dersom du er satt opp til vaksinering i ukene 28-32 vil du få sms med nytt tidspunkt på KulØr'n.