Fortsatt vil retningslinjer angående smittevern sette noen begrensninger:

  • Vi anbefaler fremdeles at besøk foretas i besøkspaviljong, tilrettelagte besøksrom eller pasientrom, dette må da avtales på forhånd.
  • Alle besøkende skal fortsatt registreres med navn, dato for besøk, hvem de har besøkt og telefonnummer til besøkende. 
  • Besøkene med luftveissymptomer, bør ikke komme på besøk
  • Smitteverntiltak som håndhygiene og 1 meters avstand skal fortsatt gjelde gjennom hele besøket.
  • Er både beboer og den besøkende vaksinert, kan de ha fysisk kontakt.
  • Etter hvert besøk skal berørte overflater vaskes med tilgjengelig rengjøringsmiddel.

 

Sykehjemmene ønsker også å gjenoppta samarbeidet med de frivillige til å gjennomføre trivselstiltak. Dette vil bli planlagt sammen med våre samarbeidskontakter.

 

Sykehjemmene vil kontinuerlig vurdere besøksrutiner ut ifra kommunens smittesituasjon.