De nye tiltakene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

– De neste månedene vil mange bli smittet, og sykefraværet vil bli høyt. Alle bedrifter og virksomheter må forberede seg på det. Det må legges planer for å opprettholde mest mulig normal drift i en krevende situasjon. De endringene regjeringen nå gjør i kravene om smittekarantene, vil bidra til at flere kan leve normalt, selv om det er mye smitte i samfunnet, sier helse- og omsorgsministeren.

Lettelser på en del tiltak

  • Når det gjelder skoler og barnehager opphever regjeringen rødt nivå i videregående skoler og gult nivå i skoler og barnehager. Kommunene bes om å følge den lokale smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. 
  • Skjenking av alkohol er nå tilatt frem til kl. 23, men det er krav om bordservering.
  • Det er nye regler for øvrige nærkontakter. Nærkontakter som ikke er husstandsmedlemer eller tilsvarende nære kan erstatte karantene med testing på dag 3 og 5 etter eksponering. Øvrige nærkontakter må fortsatt være oppmerksom på symptomer i 10 dager etter eksponering.

Videreføring av eksisterende tiltak

  • Anbefaling om å redusere antall nærkontaker
  • Påbud om munnbind på butikker, kjøpesentre og andre steder der det er vanskelig å holde avstand 
  • Påbud om at arbeidsgivere tilrettelegger for hjemmekontor
  • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel

 

Oversikt over alle regler og anbefalinger

En fullstendig oversikt over nasjonale regler og anbefalinger finner du her på regjeringen.no.