Hvordan fungerer det?

Du registrerer din henvendelse her.

Dette kan gjøres enten via en PC, et lesebrett eller mobil. Du har også muligheten til å legge inn bilde av feilen. Fra mobilen kan du ta direktebilde med kameraet, som legges ved. Du kan også se om tilsvarende meldinger har blitt meldt inn tidligere, og hvilke meldinger som er registrert i ditt nærområde. Det er valgfritt om du ønsker å oppgi din kontaktinformasjon. Gjør du dette, vil du få svar og statusmeldinger. Velger du å ikke oppgi kontaktinformasjonen din, må du selv følge med henvendelsen på web.

Har du problemer med å åpne linken i din nettleser, prøv annen nettleser Edge, Firefox eller Chrome.

Her er webadressen: https://melding.powel.net/heimmelding/public hvis du ønsker å lagre den som en favoritt på enheten din.

Kommunen har ansvaret for omtrent 125 kilometer vei, herunder sommer-og vintervedlikehold. Dette innebærer blant annet grusing, høvling, kantklipp, strøing og brøyting.

Statens vegvesen har derimot ansvaret for vedlikehold av riks-og fylkesveier. De har beredskap hele døgnet, og tar imot henvendelser innen vei, vann, avløp og park. Skal du melde inn feil/mangel på riks-eller fylkesvei, ta kontakt med Statens vegvesen ved vegtrafikksentralen. https://www.vegvesen.no/om-oss/kontakt-oss/