Hvordan virker ordningen?

Denne midlertidige ordningen 

  • gjelder fra 14. mars 2020
  • skal kun kompensere inntekt som du har mistet på grunn av koronautbruddet
  • forutsetter at du dekker inntektstapet de første 16 dagene 
  • dekker 80 prosent av tapet på inntekter inntil 6G (Folketrygdens grunnbeløp)
  • baserer utbetalingene på gamle og nye inntektsopplysninger