Endring i hoder og gryter

Heim Helsesenter har vært sertifisert Livsgledehjem siden 2016. Livsgledehjem er et verktøy som hjelper institusjoner med å ivareta de psykososiale behovene til den enkelte beboer. Måltidsarbeidet er en viktig del av dette. Hvert år må sykehjemmet re-sertifiseres for å beholde tittelen Livsgledehjem. Heim Helsesenter har også jobbet med et ernæringsprosjekt over flere år.

Gjengen i Heim har en innstilling om at de hele tiden kan bli litt bedre, og tok derfor kontakt med Matgledekorpset. De ønsket innspill på ting som kunne forbedres, samt inspirasjon for å fortsette den gode jobben. Fra Matgledekorpset deltok kokk Bjørn Erik Vangen, ernæringsfysiolog Andrea Næss og korpsets koordinator Liv Gystad fra Statsforvalteren i Trøndelag.

Ansatte ved kjøkkenet HM.jpg

På bildet: Fagkoordinator Eli Belsaas og institusjonskokk Kristine Sinnes

Sykehjemmets ressursgruppe har, med støtte fra Matgledekorpset, jobbet med endringstiltak for å skape mer mat- og måltidsglede. Tiltakene handler blant annet hvordan de ansatte anretter maten og hvordan de skaper en best mulig måltidsramme. Viktig er det også å legge til rette for større delaktighet og valgfrihet for beboerne. De ansatte har også diskutert og blitt enige om mål og visjoner for maten og måltidet, både på kort og lang sikt. Samarbeidet med Matgledekorpset har dessuten gitt ideer til hvordan sykehjemmet kan redusere matsvinnet, og ta i bruk flere lokale råvarer og sesongråvarer. I høst har de for eksempel hatt lokalt viltkjøtt på menyen, til stor glede for beboerne.

Ressursgruppen, som har fått et spesielt ansvar for mat- og måltidsglede, er satt sammen av ansatte fra kjøkken, pleie og ledelse. Dette gir god og bred forankring ved sykehjemmet. Personalmøter blir brukt for å formidle og ytterligere forankre arbeidet blant alle ansatte.

Kultur for god matomsorg

Gode måltider og riktig ernæring er essensielt, også for de som bor hjemme. Å spise nok og riktig er viktig for god helse og velvære. Forekomsten av underernæring er dessverre stor i mange kommuner.

I Heim har de over tid opparbeidet gode systemer for tidlig å kunne avdekke eldre som står i fare for å bli underernært. De har arbeidet forebyggende, noe som gjør det mulig å iverksette tiltak før underernæring oppstår. Arbeidet og bevisstheten er godt forankret og kommunisert blant alle som jobber tett på brukeren. Den systematiske tilnærmingen reduserer risikoen for sykdom og bedrer livskvaliteten for den enkelte.  

De ansatte sier det er givende å jobbe med måltider og ernæring. Her tar alle ansvar og bidrar. Måltidsopplevelsen er ikke avhengig av hvem som er på jobb. Den som kommer innom helsesenteret, vil oppleve å bli tatt godt imot. Her «bjudar de på», og tilbyr alltid kaffe med noe godt til. Ved helsesenteret har de stolthet til kjøkkenet, som står for god og sunn tradisjonskost. Potetbaill med flesk og duppe er kjent kost for beboerne og noe de setter pris på å få servert. Nærhet til kjøkkenet og fagkunnskapen gjør at de raskt kan gjøre nødvendige endringer, for å møte brukerens behov og ønsker.

 

Dette er en gjeng som jobber med hjertet og som strekker seg stadig for å gjøre jobben enda litt bedre. Matgledekorpset i Trøndelag ønsker de ansatte i Heim lykke til videre med den gode og viktige jobben!