Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Lokal avløpsforskrift har tredd i kraft

Publisert , Oppdatert 14. desember 2022
rent vann

Kommunestyret i Heim vedtok som sak 70/22 i møte den 27.10.2022 lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann og oljeholdig avløpsvann m.m., Heim kommune. Forskriften vil være førende for behandling av søknader om utslipp av sanitært avløpsvann og oljeholdig avløpsvann.

Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend og tredde i kraft 01.12.2022.

Forskriften finner du her https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2022-10-27-1944