Metoden er enkel; den går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å ha en samtale om teksten både underveis og etterpå. Først leser vi en novelle, så et dikt. Fokuset i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. Vi undrer oss sammen. Målet er ikke å komme fram til en felles tolkning, men å bringe inn forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten, slik at vi utvider opplevelsen for hverandre. Vi leser for å bli klokere på oss selv – og andre.

Samtalen blir ledet av leselederen, som har gått på kurs i metoden Shared Reading. Leselederens oppgave blir å legge til rette for å oppdage litteraturen og åpne opp for forskjellige innfallsvinkler, reaksjoner og innsikter.

Deltakerne trenger ikke å forberede seg. Alle får teksten utdelt og man velger selv om man kun vil lytte, eller følge med i teksten samtidig. Gruppas leseleder leser teksten høyt, i rolig tempo, stopper opp underveis, og inviterer til refleksjon og undring. Man trenger ikke å delta i samtalen, det er helt greit å bare lytte, og å dele opplevelsen på den måten.

Shared Reading er en litterær, personlig og sosial opplevelse. Det dreier seg om gleden ved å lese og å dele opplevelsen av en tekst i et fellesskap. Høytlesning gir ro og tilstedeværelse, tempoet senkes og fokuset øker. I en Shared Reading-gruppe er man ganske enkelt til stede, og lesestunda kan bli en pause fra tanker og bekymringer. Litteraturen tar deg med til andre steder og til andre tider! Fokuset som samtalen gir, gjør at man kan slippe unna kvernende tanker for en stund.

På et bibliotek nær deg. Møre og Romsdal fylkesbibliotek i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek har de siste årene lagt til rette for at litteraturinteresserte innenfor bibliotek, skole, helse, frivillighet osv har fått kurset seg i metoden. Vi har søkt om midler fra Nasjonalbiblioteket til å starte opp med lesegrupper på bibliotekene våre her i Heim. På Liabø har vi allerede hatt flere arrangement, på Vinjeøra har vi hatt ett, og nå starter vi opp også på hovedbiblioteket. Følg med på når vi legger ut neste arrangement på iHeims aktivitetskalender https://iheim.no/kalender og på vår Facebookside https://www.facebook.com/Hemnebibliotek