Vi søker lærlinger som er engasjert og motivert, og som ønsker å yte omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten.

For mer informasjon om læreplassene og link til søknadsskjema kan du klikke her.

Søknadsfristen er 19.04.22!