Lister over takster og utlignet skatt for 2021 ligger til offentlig ettersyn på Servicekontoret 1.etg. rådhuset, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra og Tjenestetorg Liabø, Glåmsmyrvegen 23, 6683 Vågland, i 6 uker fra 01.03.21-15.04.21.

Takstprotokoll sendes eier. Eventuelt krav om overtakst (klage) bes gitt skriftlig innen 15.04.21. Krav om overtakst sendes Heim kommune, Eiendomsskattekontoret, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra.

Endringer i takstgrunnlag i løpet av eiendomsskatteåret blir gjort gjeldende fra 1. januar påfølgende år. Disse vil få tilsendt ny takstprotokoll. Faktura blir sendt skatteyterne sammen med kommunale avgifter. 

Mer informasjon om eiendomsskatt fås ved henvendelse til Heim kommune på tlf. 72 46 00 00 eller kommunens hjemmeside: https://www.heim.kommune.no/eiendomsskatt.500430.no.html