Tidligere i januar besluttet sentrale myndigheter at friske barn i alderen 5-11 år også kan tilbys koronavaksine dersom barna og foresatte ønsker dette. 

Foreldre og foresatte har mulighet til å bestille vaksinetime til koronavaksinering av barn i alderen 5-11 år. Ring til vaksinekoordinator på  416 21 494.

 

Heim kommune tilbyr vaksinering til barn i alderen 5-11 år på følgende tidspunkt:

  • onsdag,16.02, kl. 14 - 15, kommunestyresalen på Liabø
  • torsdag 17.02, kl. 15 - 17, KulØr'n på Kyrksæterøra

Informasjon til foresatte og barn

Barn har rett til å få tilpasset informasjon. Foresatte bør snakke med sine barn om valget rundt vaksinasjon og hjelpe til med å formidle viktig informasjon knyttet til dette. Tekstene nedenfor og lenkene til tilpasset informasjonsmateriell er ment som hjelp til dette.

Koronavaksine for barn 5-11 år (FHI)

Koronavaksine for ungdom 12-15 år (FHI)

Koronavaksine for ungdom 16-17 år (FHI)

 

På FHIs Vimeo side Om vaksinering - informasjon på flere språk finnes enkle filmer som forklarer helt basalt om: Hva er en vaksine? Hvordan fungerer vaksiner? Hvorfor vaksinerer vi oss mot covid-19?

For mer informasjon om vaksinering av barn 5-15 år kan du besøke FHIs infoside.

Samtykke for vaksinering av barn

Vaksinering er frivillig. De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For barn som får tilbud om koronavaksine men ikke enda har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Barn og ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. 

Det er viktig at samtykkeskjema er utfylt og underskrevet av begge foresatte/foreldre (et skjema per dose).

Samtykkesekjma for barn og ungdom under 16 år (FHI)

Vaksinering av ungdommer 12-17 år

For mer informasjon om vaksinering av barn og unge i Heim kommune kan du besøke vår infoside.