Smittesituasjonen i Heim

To av tilfellene er kjente nærkontakter til smittede vi rapporterte om tidligere. To er enkelttilfeller som ikke er relatert til noen av smittecellene i Heim. Smittesporing av disse tilfellene er avsluttet.

Smittesporing pågår relatert til de to positive prøvene fra i dag. En av prøvene berører 9. trinn på Sodin skole. Alle berørte er varslet. 

Nye nasjonale tiltak og den enkeltes ansvar når det gjelder innreise

Regjeringen holdt en pressekonferanse 02.12 der de informerte om nye anbefalinger og tiltak. Heim kommune rapporterte om dette i følgende nyhet på vår hjemmeside. Blant de nye tiltakene er innstramming av innreisereglene. 

Følgende tiltak er nå innført:

  • Alle over 16 år må fylle ut registreringsskjema ved innreise til Norge uavhengig av vaksinasjonsstatus.
  • Voksne uten gyldig koronasertifikat må vise negativt test tatt før de ankom Norge. 
  • Alle over 16 år må teste seg etter amkomst uavhengig av vaksinasjonsstatus. Det finnes unntak til denne regelen for barn under 16 år. Du kan lese mer om unntakene her.
  • Voksne uten gyldig koronasertifikat må i innreisekarantene dersom de kommer fra et land med karanteneplikt. Barn 16-18 år trenger ikke å gå i karantene, men barn de anbefales retesting 3 døgn etter ankomst. 

I lys av de nye tiltakene er kommunene oppfordret til å følge opp innreisende og til å ha en formening om hvorvidt alle registrere seg, tester seg og følger karantenebestemmelser etter gjeldende regler. Kommunene har tilgang til Innreiseregisteret og har i samarbeid med Nasjonalt kontrollsenter for innreisende fulgt opp innreisende. Etter dagens oppfordring er oppgaven med å kontrollere om innreisende faktisk følger reglene lagt til kommunene.

Vi vil benytte anledningen til å minne alle innreisende på at hver enkelt har et ansvar for å sette seg inn i gjeldende regelverk. Det bes også om at bedrifter i Heim med utenlandsk arbeidskraft informerer sine ansatte om sine plikter og at de gir praktisk bistand til de som har behov for det. 

Du finner mer informasjon om innreiseregler ved å følge lenken til helsenorge.no.